XVII. DANI DUHOVNE GLAZBE – CRO PATRIA ‘13.


CANTICUM NOVUM (za najuspjelije nove skladbe)

 • ZLATNA         Luke Mayernik (SAD): Un tesoro perfecto
 • SREBRNA      Filip Zlatar (Hrvatska): Halleluyah
 • BRONČANA   Blaženko Juračić (Hrvatska): Tu es petrus

Nagrada za najuspjeliju novu skladbu mladog skladatelja: Branimir Rezić (Hrvatska): Otče naš

NAGRADE ZA IZVEDBE 

Nagrade Stručnog prosudbenog vijeća Glazbene mladeži Split

KATEGORIJA A - Diploma

 • ZLATNA   Akademski pjevački zbor Tone Tomšič iz Ljubljane (SLO)
                                   
  Dirigent: Sebastijan Vrhovnik

 

KATEGORIJA B - Diploma

 • BRONČANA     Mješoviti pjevački zbor Stanko Dragojević (Crna Gora)
                                    
  Dirigentica: Zoja Djurović
 • ZLATNA          Akademski pjevački zbor Dominanta Ekonomskog sveučilišta iz Krakowa (POL)
                                     
  Dirigentica: Malgoratze Langer Krol

 

KATEGORIJA C - KATEDRALA

 • ZLATNA       Akademski pjevački zbor Tone Tomšič iz Ljubljane (SLO)                                                                                                                                         
                                  
  Dirigent: Sebastjan Vrhovnik - OTČE NAŠ
 • SREBRNA    Akademski pjevački zbor Dominanta Ekonomskog sveučilišta iz Krakowa (POL)
                                  
  Dirigentica: Malgoratze Langer Krol - CANTATE DOMINO
 • BRONČANA  Hrvatsko pjevačko društvo Bijačka vila (HRV)
                                 
  Dirigentica: Antonija Teskera- ANĐELE MOJ ČUVARU

 

Razglednica